Tren de vapor de les Pinyes

És un viatge en el temps que permet descobrir els espectaculars paisatges de la Provença. Viatjarem amb material històric a vapor entre Puget-Théniers i Annot. Es tracta d’un tram de la línia d’ample mètric que transcorre entre Niça i Digne-les-Bains, i que és l’única que queda d’una xarxa de ferrocarrils secundaris de via estreta que fins als anys 1950 van estar funcionant en tota la regió.

Web: Tren de les Pinyes

 

Photo: José BANAUDO – GECP

Photo: José BANAUDO – GECP