La indústria del carbó al Berguedà i els trens de les mines.

Catalunya és una regió pobra en matèries primeres. La demanda de fonts d’energia sempre ha estat per damunt dels recursos propis. Per això no és estrany que s’aprofités qualsevol veta de mineral carbonat, per lluny que fos i d’accés difícil. Ara es pot gaudir d’un d’aquests trajectes gràcies als miners de la zona que han recuperat el tren de la mina de Cercs.